Nytt steg mot ny veg Stokke – Bruvik

Det er no avtalt møte onsdag 21. januar klokken 09.00 i Fylkesbygget, Samferdselsavdelinga mellom Osterøy kommune, Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen og  Statens vegvesen for å diskutere vidare framdrift og finansiering av ny veg på strekninga Stokke – Bruvik, fv 360.

Ny veg til Bruvik

Møtet vert til med initiativ frå Ordfører Kari Foseid Aakre. Ho vonar på vegne av kommunen ein kan koma vidare med planlegging av dette prosjektet. Dette møtet gjeld i hovudsak finansiering og igangsetjing av reguleringsarbeid.

Leiar i samferdselsutvalet gav i møtet på Bruvik (synfaring og møte 08.10.2008) sterkt uttrykk for at ein reguleringsplan vil vera ein styrke når fylkestinget seinare skal gjera sine prioriteringar.

Desse punkta er tidlegare teke opp og prioritert frå kommunen si side og vil bli tatt opp på møtet:

– gangveg frå Kringastemma, RV 567
– kryss RV 567 – FV 366 Bullabrekka
– ny veg Kringastemma – Røskeland

kunngjeringar

Dugnad og Social samling, Bergen Økologisk landsby

De næste tre dugnadslørdage er 1. april, 6. maj og 3. juni 2017 fra kl 1100.
(den første lørdag i måneden)

Gi gjerne beskjed videre hvis i kender mennesker som kan have glæde af at vide om bøls arbejde og dugnadssamlinger!

vi fortsætter med at rydde tomten

vi fælder træer og planter nye træer

vi anlægger have og samles omkring bålet

vi spiser og nyder maden og samværet

vi glæder os over arbejdet, naturen og udsigten

Alle er velkomne!

Hilsen dugnadsgruppen i Bergen økologiske landsby (BØL)

Zumba for alle hver torsdag frem til påske kl 18.30. Deler av timen er Zumba strong (styrketrening). Kjempegøy og veldig god trening!

Prisen kr 1300 inkludert medlemskap i Bruvik idrettslag. Ta kontakt med Jorunn Hermannsen 41634888 eller møt opp!

Betal til Vipps nummer 87757 eller kontonummer 3626 07 22276, merk betaling med personer og fødselsdato.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.