Nytt steg mot ny veg Stokke – Bruvik

Det er no avtalt møte onsdag 21. januar klokken 09.00 i Fylkesbygget, Samferdselsavdelinga mellom Osterøy kommune, Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen og  Statens vegvesen for å diskutere vidare framdrift og finansiering av ny veg på strekninga Stokke – Bruvik, fv 360.

Ny veg til Bruvik

Møtet vert til med initiativ frå Ordfører Kari Foseid Aakre. Ho vonar på vegne av kommunen ein kan koma vidare med planlegging av dette prosjektet. Dette møtet gjeld i hovudsak finansiering og igangsetjing av reguleringsarbeid.

Leiar i samferdselsutvalet gav i møtet på Bruvik (synfaring og møte 08.10.2008) sterkt uttrykk for at ein reguleringsplan vil vera ein styrke når fylkestinget seinare skal gjera sine prioriteringar.

Desse punkta er tidlegare teke opp og prioritert frå kommunen si side og vil bli tatt opp på møtet:

– gangveg frå Kringastemma, RV 567
– kryss RV 567 – FV 366 Bullabrekka
– ny veg Kringastemma – Røskeland

kunngjeringar

Velkomen til lysmesse/julekonsert i Bruvik kyrkje

søndag 17. desember 2017 kl. 17.oo.

Medverkande:

Haus musikklag v/dirigent Christoffer Røedvang

Song v/Evita Tellnes, frå kulturskulen i Bergen

Sokneprest Tom S. Tomren

Kantor Baard Eikaas

Konfirmantane.

Alle er velkomne til kyrkjekaffi i kyrkja etter konserten.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Arrangørar:  Bruvik sokneråd og Folkeakademiet Osterøy.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.