Nytt steg mot ny veg Stokke – Bruvik

Det er no avtalt møte onsdag 21. januar klokken 09.00 i Fylkesbygget, Samferdselsavdelinga mellom Osterøy kommune, Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen og  Statens vegvesen for å diskutere vidare framdrift og finansiering av ny veg på strekninga Stokke – Bruvik, fv 360.

Ny veg til Bruvik

Møtet vert til med initiativ frå Ordfører Kari Foseid Aakre. Ho vonar på vegne av kommunen ein kan koma vidare med planlegging av dette prosjektet. Dette møtet gjeld i hovudsak finansiering og igangsetjing av reguleringsarbeid.

Leiar i samferdselsutvalet gav i møtet på Bruvik (synfaring og møte 08.10.2008) sterkt uttrykk for at ein reguleringsplan vil vera ein styrke når fylkestinget seinare skal gjera sine prioriteringar.

Desse punkta er tidlegare teke opp og prioritert frå kommunen si side og vil bli tatt opp på møtet:

– gangveg frå Kringastemma, RV 567
– kryss RV 567 – FV 366 Bullabrekka
– ny veg Kringastemma – Røskeland

kunngjeringar

Zumba for alle starter opp tirsdag 19. september 2017 kl 20. Deler av timen er Zumba strong (styrketrening). Kjempegøy og veldig god trening!

Prisen kr 1400 inkludert medlemskap i Bruvik idrettslag (1300 hvis du allerede er medlem). Ta kontakt med Jorunn 41634888 eller møt opp!

Betal til Vipps nummer 87757 eller kontonummer 3626 07 22276, merk betaling med personer og fødselsdato.

Oktoberdans!

Det vert dans med Twang Gang i Knausatun laurdag 7. oktober 2017. Sal av mat og drikke. Pris 250,-
Sal av billetter i døren eller Vipps til Bruvik idrettslag. 18 år.

Velkommen!

Lever (eller send) Bruviktrimmen-kortet ditt i Nærbutikken på Bruvik senest mandag 2. oktober. Trekning under Bjarte Vik-løpet lørdag 7. oktober.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview