Nytt steg mot ny veg Stokke – Bruvik

Det er no avtalt møte onsdag 21. januar klokken 09.00 i Fylkesbygget, Samferdselsavdelinga mellom Osterøy kommune, Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen og  Statens vegvesen for å diskutere vidare framdrift og finansiering av ny veg på strekninga Stokke – Bruvik, fv 360.

Ny veg til Bruvik

Møtet vert til med initiativ frå Ordfører Kari Foseid Aakre. Ho vonar på vegne av kommunen ein kan koma vidare med planlegging av dette prosjektet. Dette møtet gjeld i hovudsak finansiering og igangsetjing av reguleringsarbeid.

Leiar i samferdselsutvalet gav i møtet på Bruvik (synfaring og møte 08.10.2008) sterkt uttrykk for at ein reguleringsplan vil vera ein styrke når fylkestinget seinare skal gjera sine prioriteringar.

Desse punkta er tidlegare teke opp og prioritert frå kommunen si side og vil bli tatt opp på møtet:

– gangveg frå Kringastemma, RV 567
– kryss RV 567 – FV 366 Bullabrekka
– ny veg Kringastemma – Røskeland

kunngjeringar

Bruvikdagen

Marknadsdag og dans på Bruvik

Sjå arrangementet på Facebook

Marknadsdag i bruvik sentrum 11-15 med
salgsboder
helikoptertur med Fonna fly
kulturelle innslag
salg av mat og kaker
open kyrkje – alle er velkomne inn i kyrkja!
lotteri

Alle velkommen!

Ønsker du utstillerplass? Ta kontakt med Kenneth 958 73 485 eller Kathrine 974 70 882‬

Om kvelden på Knausatun blir det show med Bjørn Jensen og Klabbetryne etterfulgt av dans med Splint. 18 år.
Salg av mat og drikke.
Dørene åpner kl. 1930.
Forhåndssalg av billetter:
Vipps: BRUVIK IDRETTSLAG Vippsnr. 87757
kr 350 inngang (300 medl. pris Knausane ungdomslag eller Bruvik idrettslag)
Kjøp billett på Nærbutikken på Bruvik hvis du ikke har Vipps.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.