Grendarådet

Bruvik Grendaråd

Bruvik Grendaråd er ei samanslutning av ulike lag og organisasjonar på Bruvik.

Føremålet er å driva informasjonsutvikling, samarbeid og fellestiltak som styrkjer samhald og utvikling av bygda. Grendarådet deltek også aktivt i kommunale saksprosessar.

Medlemmar: Knausane Ungdomslag, Bruvik Helselag, Bruvik Idrettslag, Bruvik Skyttarlag, Bruvik Båtforening og Bruvik Sokneråd.

Leiarskapen går på rundgang.bruvik

Foto: Åse H. Faugstad

Kontaktpersonar i Bruvik Grendaråd:

Leiar: Sigmund Faugstad, Knausane ungdomslag, Vegprosjekt, tlf: 92662419, sigfaugs@online.no

Kasserar: Magne Vikne, tlf: 91304824, mr-vikne@online.no

Skrivar: Eliane Flostrand

Jorunn Hermansen, Idrettslaget, jhelher@online.no

Kenneth Hauge, Båtforeninga

Jan Hesjedal, Skyttarlaget 47814562 jhelher@online.no

Wenche Fiskeseth, Soknerådet Bustadfelt, tlf: 56391821, 97547850

Edith Mjelde Bruvik, Bruvik Helselag

kunngjeringar

17. MAI PÅ BRUVIK

08:00      FLAGGHEISING
10:00     FESTGUDSTJENESTE VED HÅKON KINSARVIK
TALE VED MARIA HUNDHAMMER
KRANSENEDLEGGING
11:00     PROSESJON TIL KNAUSATUN
11:45     TALE VED KJELL ÅGOTNES
SAL AV MIDDAG, PØLSER, KAKER, IS M.M.
12:15     LEIK OG KONKURRANSAR:
LYKKEHJUL,FISKEDAM,
MELKESPANNKAST, PILKAST,
SKYTTING M.M.
13:30     SPRINGING FOR BORN UNDER SKULEALDER
BYGDESTAFETT
14:30     PREMIEUTDELING

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.