Grendarådet

Bruvik Grendaråd

Bruvik Grendaråd er ei samanslutning av ulike lag og organisasjonar på Bruvik.

Føremålet er å driva informasjonsutvikling, samarbeid og fellestiltak som styrkjer samhald og utvikling av bygda. Grendarådet deltek også aktivt i kommunale saksprosessar.

Medlemmar: Knausane Ungdomslag, Bruvik Helselag, Bruvik Idrettslag, Bruvik Skyttarlag, Bruvik Båtforening og Bruvik Sokneråd.

Leiarskapen går på rundgang.bruvik

Foto: Åse H. Faugstad

Kontaktpersonar i Bruvik Grendaråd:

Leiar: Sigmund Faugstad, Knausane ungdomslag, Vegprosjekt, tlf: 92662419, sigfaugs@online.no

Kasserar: Magne Vikne, tlf: 91304824, mr-vikne@online.no

Skrivar: Eliane Flostrand

Jorunn Hermansen, Idrettslaget, jhelher@online.no

Kenneth Hauge, Båtforeninga

Jan Hesjedal, Skyttarlaget 47814562 jhelher@online.no

Wenche Fiskeseth, Soknerådet Bustadfelt, tlf: 56391821, 97547850

Edith Mjelde Bruvik, Bruvik Helselag

kunngjeringar

Zumba for alle starter opp tirsdag 19. september 2017 kl 20. Deler av timen er Zumba strong (styrketrening). Kjempegøy og veldig god trening!

Prisen kr 1400 inkludert medlemskap i Bruvik idrettslag (1300 hvis du allerede er medlem). Ta kontakt med Jorunn 41634888 eller møt opp!

Betal til Vipps nummer 87757 eller kontonummer 3626 07 22276, merk betaling med personer og fødselsdato.

Oktoberdans!

Det vert dans med Twang Gang i Knausatun laurdag 7. oktober 2017. Sal av mat og drikke. Pris 250,-
Sal av billetter i døren eller Vipps til Bruvik idrettslag. 18 år.

Velkommen!

Lever (eller send) Bruviktrimmen-kortet ditt i Nærbutikken på Bruvik senest mandag 2. oktober. Trekning under Bjarte Vik-løpet lørdag 7. oktober.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview