Grendarådet

Bruvik Grendaråd

Bruvik Grendaråd er ei samanslutning av ulike lag og organisasjonar på Bruvik.

Føremålet er å driva informasjonsutvikling, samarbeid og fellestiltak som styrkjer samhald og utvikling av bygda. Grendarådet deltek også aktivt i kommunale saksprosessar.

Medlemmar: Knausane Ungdomslag, Bruvik Helselag, Bruvik Idrettslag, Bruvik Skyttarlag, Bruvik Båtforening og Bruvik Sokneråd.

Leiarskapen går på rundgang.bruvik

Foto: Åse H. Faugstad

Kontaktpersonar i Bruvik Grendaråd:

Leiar: Sigmund Faugstad, Knausane ungdomslag, Vegprosjekt, tlf: 92662419, sigfaugs@online.no

Kasserar: Magne Vikne, tlf: 91304824, mr-vikne@online.no

Skrivar: Eliane Flostrand

Jorunn Hermansen, Idrettslaget, jhelher@online.no

Kenneth Hauge, Båtforeninga

Jan Hesjedal, Skyttarlaget 47814562 jhelher@online.no

Wenche Fiskeseth, Soknerådet Bustadfelt, tlf: 56391821, 97547850

Edith Mjelde Bruvik, Bruvik Helselag

kunngjeringar

Bruvikdagen

Marknadsdag og dans på Bruvik

Sjå arrangementet på Facebook

Marknadsdag i bruvik sentrum 11-15 med
salgsboder
helikoptertur med Fonna fly
kulturelle innslag
salg av mat og kaker
open kyrkje – alle er velkomne inn i kyrkja!
lotteri

Alle velkommen!

Ønsker du utstillerplass? Ta kontakt med Kenneth 958 73 485 eller Kathrine 974 70 882‬

Om kvelden på Knausatun blir det show med Bjørn Jensen og Klabbetryne etterfulgt av dans med Splint. 18 år.
Salg av mat og drikke.
Dørene åpner kl. 1930.
Forhåndssalg av billetter:
Vipps: BRUVIK IDRETTSLAG Vippsnr. 87757
kr 350 inngang (300 medl. pris Knausane ungdomslag eller Bruvik idrettslag)
Kjøp billett på Nærbutikken på Bruvik hvis du ikke har Vipps.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.