Grendarådet

Bruvik Grendaråd

Bruvik Grendaråd er ei samanslutning av ulike lag og organisasjonar på Bruvik.

Føremålet er å driva informasjonsutvikling, samarbeid og fellestiltak som styrkjer samhald og utvikling av bygda. Grendarådet deltek også aktivt i kommunale saksprosessar.

Medlemmar: Knausane Ungdomslag, Bruvik Helselag, Bruvik Idrettslag, Bruvik Skyttarlag, Bruvik Båtforening og Bruvik Sokneråd.

Leiarskapen går på rundgang.bruvik

Foto: Åse H. Faugstad

Kontaktpersonar i Bruvik Grendaråd:

Leiar: Sigmund Faugstad, Knausane ungdomslag, Vegprosjekt, tlf: 92662419, sigfaugs@online.no

Kasserar: Magne Vikne, tlf: 91304824, mr-vikne@online.no

Skrivar: Eliane Flostrand

Jorunn Hermansen, Idrettslaget, jhelher@online.no

Kenneth Hauge, Båtforeninga

Jan Hesjedal, Skyttarlaget 47814562 jhelher@online.no

Wenche Fiskeseth, Soknerådet Bustadfelt, tlf: 56391821, 97547850

Edith Mjelde Bruvik, Bruvik Helselag

kunngjeringar

Velkomen til lysmesse/julekonsert i Bruvik kyrkje

søndag 17. desember 2017 kl. 17.oo.

Medverkande:

Haus musikklag v/dirigent Christoffer Røedvang

Song v/Evita Tellnes, frå kulturskulen i Bergen

Sokneprest Tom S. Tomren

Kantor Baard Eikaas

Konfirmantane.

Alle er velkomne til kyrkjekaffi i kyrkja etter konserten.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Arrangørar:  Bruvik sokneråd og Folkeakademiet Osterøy.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.