Bruvik kyrkje

PA193736Bruvik kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1867. Kyrkja vart førd opp etter Frederik Hannibal Stockfleth sine teikningar til Fusa kyrkje. Byggmeister Ole Vangberg gjorde ymse endringar og tilpassingar av teikningane for kyrkjebygget i Bruvik.

Det har vore kyrkje i Bruvik sidan mellomalderen. Det tidlegaste ein finn Bruvik sokn nemd i kjeldene er frå 1340. Bruvik-kyrkja er òg nemd i Bergen kalvskinn frå kring 1350. Mellomalderkyrkja var truleg ei stavkyrkje. Ho vart avløyst av ei lafta kyrkje tidleg på 1600-talet. Denne sto til 1866 då ho vart riven.

Bruvik kyrkje er soknekyrkje i Bruvik sokn i Osterøy prestegjeld i Nordhordland prosti. Bruvik høyrde fram til 1869 til Haus prestegjeld. Då vart Bruvik saman med Stamnes sokn skilde ut som Bruvik prestegjeld.

Bruvik Sokneråd

Bruvik sokneråd har etter soknerådsvalet 12. desember 2011 – 2015 fylgjande medlemmer:

Leiar: Wenche Fiskeseth

Nestleiar: Otto Mo

Kasserar: Erling Bruvik

Sekretær: Eliane Mo

Medlemmar: Magne Vikne, Tom Sverre Tomren og Aina Solberg

Kontaktpersonar: Wenche Fiskeseth, telefon: 56 39 18 21 og
Otto Mo, telefon 95 99 84 69

kunngjeringar

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!

Bruviktrimmen 2014

1. juni – 30. september

Trekning av vinnere og kåring av Årets fjellgeit under Bjarte Vik-løpet lørdag 11. oktober.

Les mer om Bruviktrimmen her

Bjarte Viks Eliteløp (16.g) 5046m

Laurdag 11. oktober 2014 kl. 13.00 (påmelding på start frå 12.15). Startpengar kr. 130 utan lisens. Kr. 100,- med lisens.

Barneløp på Bruvik ca kl. 1330. Trekning av vinner av Bruviktrimmen 2014 kl. 14:00

Gudstjeneste med koret Kor For Ikkje og songgruppe med 2. – 7. klassinger frå Bruvik
i Bruvik kyrkje
Sundag 9. november kl. 11:00
Velkommen!

Lysmesse og julekonsert
i Bruvik kyrkje
Søndag 30. november kl 1700.
Lysmesse ved sokneprest Tomren, kantor Eikaas og konfirmantene. Ungdomsgruppen fra Bruvik og Songlaget Alvidt/Manger holder julekonsert. Velkommen!

  • KALENDER

    • Man 27.10.: Bygdekino, Operasjon Arktis