Bruvik kyrkje

PA193736Bruvik kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1867. Kyrkja vart førd opp etter Frederik Hannibal Stockfleth sine teikningar til Fusa kyrkje. Byggmeister Ole Vangberg gjorde ymse endringar og tilpassingar av teikningane for kyrkjebygget i Bruvik.

Det har vore kyrkje i Bruvik sidan mellomalderen. Det tidlegaste ein finn Bruvik sokn nemd i kjeldene er frå 1340. Bruvik-kyrkja er òg nemd i Bergen kalvskinn frå kring 1350. Mellomalderkyrkja var truleg ei stavkyrkje. Ho vart avløyst av ei lafta kyrkje tidleg på 1600-talet. Denne sto til 1866 då ho vart riven.

Bruvik kyrkje er soknekyrkje i Bruvik sokn i Osterøy prestegjeld i Nordhordland prosti. Bruvik høyrde fram til 1869 til Haus prestegjeld. Då vart Bruvik saman med Stamnes sokn skilde ut som Bruvik prestegjeld.

Bruvik Sokneråd

Bruvik sokneråd har etter soknerådsvalet 12. desember 2011 – 2015 fylgjande medlemmer:

Leiar: Wenche Fiskeseth

Nestleiar: Otto Mo

Kasserar: Erling Bruvik

Sekretær: Eliane Mo

Medlemmar: Magne Vikne, Tom Sverre Tomren og Aina Solberg

Kontaktpersonar: Wenche Fiskeseth, telefon: 56 39 18 21 og
Otto Mo, telefon 95 99 84 69

kunngjeringar

Lysmesse med konsert

13. desember kl 17 i Bruvik kyrkje. Haus musikklag og ungdomsgruppa i Bruvik kyrkje spelar.

58327_111353145588448_4338230_nKonsert 11. okt. kl 1700

Velkommen til konsert med Bøen/Fiskaaen duo i Bruvik kyrkje sundag 11. oktober kl. 1700.
Det vil bli framført variert og engasjerende musikk! Gratis inngang. Kollekt ved utgangen. Arr: Bruvik sokneråd

Bjarte Viks eliteløp

lørdag 10. okt. kl 1300

17.g. 5046m

Barneløp ved butikken etter hovedløpet ca kl. 1330.

Påmelding på startstaden frå ca. kl.12.15. Startpengar kr. 120 utan lisens. Kr. 100,- for dei med lisens. (19 år og yngre kr. 50)

Start: Vik Mål: Bruvik

kontakt/opplysningar: 91322643 (vs)

Osterøy il

Vil du være bøssebærer?

Bruvik sokneråd trenger bøssebærere til årets TV-aksjon. Ta kontakt med Wenche Fiskeset på
tlf 56 39 18 21 hvis du vil bidra!

Tv-aksjonen 2015

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!

  • KALENDER

    • Events are coming soon, stay tuned!