Bruvik kyrkje

PA193736Bruvik kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1867. Kyrkja vart førd opp etter Frederik Hannibal Stockfleth sine teikningar til Fusa kyrkje. Byggmeister Ole Vangberg gjorde ymse endringar og tilpassingar av teikningane for kyrkjebygget i Bruvik.

Det har vore kyrkje i Bruvik sidan mellomalderen. Det tidlegaste ein finn Bruvik sokn nemd i kjeldene er frå 1340. Bruvik-kyrkja er òg nemd i Bergen kalvskinn frå kring 1350. Mellomalderkyrkja var truleg ei stavkyrkje. Ho vart avløyst av ei lafta kyrkje tidleg på 1600-talet. Denne sto til 1866 då ho vart riven.

Bruvik kyrkje er soknekyrkje i Bruvik sokn i Osterøy prestegjeld i Nordhordland prosti. Bruvik høyrde fram til 1869 til Haus prestegjeld. Då vart Bruvik saman med Stamnes sokn skilde ut som Bruvik prestegjeld.

Bruvik Sokneråd

Bruvik sokneråd har etter soknerådsvalet 12. desember 2011 – 2015 fylgjande medlemmer:

Leiar: Wenche Fiskeseth

Nestleiar: Otto Mo

Kasserar: Erling Bruvik

Sekretær: Eliane Mo

Medlemmar: Magne Vikne, Tom Sverre Tomren og Aina Solberg

Kontaktpersonar: Wenche Fiskeseth, telefon: 56 39 18 21 og
Otto Mo, telefon 95 99 84 69

kunngjeringar

Bruviktrimmen 2014

1. juni – 30. september

Gå på minst tre av toppene: Bruviknipa, Olsnessåta, Raudskrevarden, Dalaleitet

Les mer om Bruviktrimmen her

busserullsBruvikdagen 23. august

Formiddagen i Grustaket: mat og salgsboder 10 – 15.

Show og dans i Knausatun

Show med Busserulls og

Dans med trioen Discovery

Velkommen!

Presentasjon av konfirmantene
i Bruvik kyrkje
Søndag 24. august kl 1800
Velkommen!

Samling for 50- og 51-årskonfirmantene
i Bruvik kyrkje
Sundag 5. okt. kl. 11:00
Etter gudstenesta blir det sosialt samver med bespisning i Grendahuset Knausatun.

Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

 • KALENDER

  • Lør 23.8.: Bruvikdagen
  • Søn 24.8.: Presentasjon av konfirmantene
  • Man 1.9.: Bygdekino
  • Søn 7.9.: Basar Bruvik Helselag
  • Søn 5.10.: Samling for 50- og 51-årskonfirmantene