Treningsrom

image_preview

Kjelleren på Knausatun er nå treningsrom for alle over 15 år som ønsker å drive med styrketrening. Mange apparater og vekter er på plass. Velkommen!

Trivsels- og trygghetsregler for treningsrommet i Knausatun

Brukere av treningsrommet skal være medlem av Bruvik idrettslag.

Ved signering av kontrakt, betalt kontingent og betalt depositum (250 kroner) får medlemmet nøkkel. Det gis en nøkkel per familie. Kontrakten signeres og kan betales i Nærbutikken. Depositum betales tilbake når nøkkelen returneres.

For familiemedlemsskap signerer hvert husstandssmedlem som skal bruke treningsrommet på egen kontrakt som får samme kontraktsnummer og legges ved hovedkontrakten.

Medlemmet er selv ansvarlig for at hun/han er helsemessig skikket til å benytte treningsrommet.

Unnlatelse av bruk gir ikke rett til å få refundert kontingent. Ved langvarig skade eller sykdom og forevisning av legeattest kan deler av kontingenten betales tilbake.

All trening skjer på eget ansvar. Idrettslaget fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningsrommet, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i treningsrommet. Ved overtredelse kan idrettslaget bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

Rett til forandringer i opplegget på treningsrommet forbeholdes. Se oppslag i treningsrommet, på Nærbutikken eller på bruvikbygda.no.

Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

Medlemmet skal umiddelbart melde fra om tapt nøkkel slik at uvedkommende ikke kommer inn i treningsrommet.

Dersom nøkkel ikke leveres etter at betalt periode er over uten at ny periode er betalt, kan idrettslaget kreve betaling for bruk for et nytt år.

Medlemmet skal umiddelbart melde fra om eventuell skade på utstyr eller annen innredning.

Av sikkerhetsmessige grunner har barn ikke lov til å oppholde seg i treningssenteret, utenom sammen med foresatte. For å kunne trene i treningsrommet må man være 15 år. Medlemmer under 18 må være i følge med noen over 18 år. Medlemskontrakten må være signert av foreldre / foresatte over 18 år.

Av hygieniske grunner anbefales det å bruke T-skjorte i steden for singlet e.l. når man trener. Bruk også håndkle under trening.

Treningsrommet har ingen faste begrensninger på åpningstider, men det taes forbehold om endringer i åpningstider i forbindelse med høytider, arrangementer, vedlikehold e.l.

Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved endring av bosted, arbeids- eller studiested.

Det enkelte medlem er ansvarlig for å ikke slippe andre inn i treningsrommet, døren må holdes låst under trening. Dersom uvedkommende uten nøkkel og medlemsskap kommer seg inn må det straks meldes fra til en av idrettslagets styremedlemmer. Overtredelse av denne regelen kan bøtlegges med kr 2000 og øyeblikkelig tapt medlemsskap og utestengelse.

Det gis mulighet til å ta med ikke-meldemmer som enkelttilfeller. De betaler da kr 40,- direkte i kasse som står på treningsrommet. Ved gjentatte besøk må vedkommende være medlem i idrettslaget.

Alle skriver seg inn i boken på treningsrommet med navn og tidspunkt.

Priser for medlemsskap og bruk av treningsrom

Kontingent voksen (over 18): kr 200,-

Kontingent barn (hjemmeboende under 20 år): kr 100,-

Kontingent familie: kr 500,-

Kontingent voksen (200) + treningsrom (1000): kr 1200,-

Kontingent familie (500) + treningsrom for flere (2000): kr 2500,-

Kontingent familie (500) + treningsrom for en (1000): kr 1500,-

En måned treningsrom: kr 100,-

Støttemedlem fritt beløp

Betaling kan skje til Bruvik idrettslag sitt kontonummer på 3626 07 22276, merk betaling med personer og alder. Ta med utskrift til Nærbutikken forsignering av kontrakt.

kunngjeringar

Bruvikdagen

Marknadsdag og dans på Bruvik

Sjå arrangementet på Facebook

Marknadsdag i bruvik sentrum 11-15 med
salgsboder
helikoptertur med Fonna fly
kulturelle innslag
salg av mat og kaker
open kyrkje – alle er velkomne inn i kyrkja!
lotteri

Alle velkommen!

Ønsker du utstillerplass? Ta kontakt med Kenneth 958 73 485 eller Kathrine 974 70 882‬

Om kvelden på Knausatun blir det show med Bjørn Jensen og Klabbetryne etterfulgt av dans med Splint. 18 år.
Salg av mat og drikke.
Dørene åpner kl. 1930.
Forhåndssalg av billetter:
Vipps: BRUVIK IDRETTSLAG Vippsnr. 87757
kr 350 inngang (300 medl. pris Knausane ungdomslag eller Bruvik idrettslag)
Kjøp billett på Nærbutikken på Bruvik hvis du ikke har Vipps.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.